همایش ملی انرژی ،ساختمان و محیط زیست شهری
ساعت
پنج شنبه ٠٧ مرداد ١٤٠٠
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1313
 بازدید امروز : 502
 کل بازدید : 2458749
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 0/0625
فرمت ارسال مقاله

عنوان مقاله حداکثر 15 کلمه(قلم BZAR 14 سیاه وسط چین)

نویسنده اول [1]، نویسنده دوم [2]، نویسنده سوم [3] (قلم BZAR 10 سیاه وسط چین)

[1] آدرس نویسنده اول ،نام دانشگاه /موسسه ، ایمیل نویسنده اول (قلم BZAR 10 سیاه وسط چین)

2آدرس نویسنده دوم ،نام دانشگاه /موسسه ، ایمیل نویسنده اول (قلم BZAR 10 سیاه وسط چین)

3 آدرس نویسنده سوم ،نام دانشگاه /موسسه ، ایمیل نویسنده اول (قلم BZAR 10 سیاه وسط چین)

چکیده

چکیده حداکثر 250کلمه با قلم BZAR 11 تایپ شود.

واژه های کلیدی

واژه های کلیدی به تعداد حداکثر 5 واژه پس از چکیده درج شود.

آماده سازی مقاله

مقالات فارسی به زبان فارسی و مقالات انگلیسی الزاما به زبان انگلیسی ارائه خواهند شد.

اندازه حروف عنوان مقاله 14 با قلم BZAR وسط چین انتخاب شود.اندازه حروف نام نویسنده یا نویسندگان مقاله 10 با قلم BZAR ، عنوان علمی نویسنده (گان) و نام موسسه نیز با قلم  BZAR 10 تایپ شود.قلم مقالات فارسی BZAR و قلم مقالات انگلیسی تایمز هستند اندازه حروف متن اصلی فارسی 11 و متن انگلیسی 10 انتخاب شود .شماره شناسایی مقاله با قلم آریال 11 باشد.

مقالات بر روی صفحه تایپ شوند ، به صورتی که 20 میلی متر از بالا ،پائین ، چپ و راست فاصله داشته و فاصله دو ستون از یکدیگر 10 میلی متر باشد.

نویسندگان می توانند از نمونه حاضر برای قالب بندی مقاله خود استفاده نمایند.در ضمن فاصله بین خطوط یک فاصله ای می باشد اولین خط از پاراگراف ابتدایی هر بخش نیاز به تورفتگی ندارد ولی برای سایر پاراگراف ها از تورفتگی به اندازهmm 5 استفاده نمائید.عناوین هر بخش با قلم 11 تایپ شود.

برای عنوان مقاله و بخش ها از تزئیناتی مانند جعبه ، زیر خط و غیره استفاده نشود.عناوین اصلی مقاله مطابق با با ترتیب ذکر شده در ابتدای این بخش هستند بین عنوان و متن هر بخش خطی رها نگردد.عناوین فرعی هر بخش لازم نیست پررنگ تر از متن اصلی مقاله باشد.بین هردوبخش مقاله ، به عنوان مثال مقدمه و بدنه اصلی مقاله ، یک خط رها شود.در مقالات به زبان فارسی از به کاربردن کلمات انگلیسی در داخل متن اجتناب شده و معادل فارسی آنها مورد استفاده قرار گیرد.در صورت نیاز واژه انگلیسی در پاورقی با ذکر شماره تایپ شود.اندازه حروف پاورقی 9 با قلم تایمز است.

جدول ها ، شکل ها ، نمودارها و عکس ها

شکل ها همانند متن اصلی می بایست در داخل کادر مشخص داده شوند.بعلاوه اعداد ،حروف و علائم آنها باید خوانا و قابل رویت باشند.کلیه شکل ها و جدول ها در اولین مکان مناسب بعد از رجوع به آنها آورده شوند.تمامی جدول ها و شکل ها باید به ترتیب با عدد شماره گذاری شود.شکل ها باید زیرنویس و جدول ها بالانویس داشته باشند.بین خط پایانی توضیح شکل و یا انتهای جداول و ادامه متن یک خط رها شود.

نتایج

این بخش شامل ارائه نتایج تحقق و مباحث مربوط به آنها می باشد.

نتیجه گیری و جمع بندی

جمع بندی نتایج از تحقیق در این بخش ذکر شود.

تشکرو قدردانی (درصورت لزوم)

در صورت لزوم نویسندگان می توانن مراتب تشکر و قدردانی خود را از حامیان تحقیق در این قسمت درج کنند.

مراجع :

ارجاع دهی به روش APA:American Phycological Associasions درج گردد.